Remise
documentaire

Opérations à l'international
Ça m'intéresse

Ny encaissement documentaire dia fomba fandoavambola ho ana hetsika iraisam-pirenena.

Hetsika iray ka ao anatin’izany, ny mpandraharaha iray dia manome fahefana ny bankiny mba hanangona sandam-bola tokony hefaina na koa hanaiky effet de commerce takalona taratasim-barotra (factiora, atotantaratasim-barotra, sns.). Ireo taratasim-barotra ireo, na miaraka amin’ny atotantaratasim-bola na tsia, dia entina mamoaka ireo entana eny amin’ny seranana.

Azo atao amin’ny fomba roa ny remise documentaire :

Ilay banky any am-pita, izay mifandray amin’ny bankin’ilay mpanondrana, dia manome ireo atotantaratasy ho setrin’ny fandoavam-bola eo no ho eo.

Ny banky any ivelany, izay mifandray amin’ny bankin’ilay mpanondrana, dia manome ireo atotan-taratasy an’ilay mpanondrana rehefa manaiky ity farany handray Traites izay aloha amin’ny fotoana aoriana. Ity farany dia afaka mangataka fiantohana amin’ny bankiny mba hisorohana ny tsy fandoavam-bola. Mba ho azo lavina izany dia mila voarakitra ao anatin’ny mandat d’encaissement.

Souscription

Simplifiée

1

Atontan-taratasy handefasana entana

2

Taratasim-pitaterana

3

Faktioram-barotra

faq

Question fréquente

autres questions