Protection Change Export

Opérations à l'international

Tolotra manokana ato amin’ny BNI MADAGASIKARA

Ça m'intéresse

Ny  PCE dia ahafahan’ny mpanondrana mahafantatra mialoha ny tahan’ny sandam-bola hahafahany mivarotra ny sandan’ny varotra ataony amin’ny fotoana hanaovany izany

Mifanaraka mialoha ny banky sy ny mpanondrana mba hamaritana mialoha ny tahan’ny devisy / MGA hampiarina rehefa hivarotra ireo devizy ity farany. Ny PCE dia hahafahana misoroka ny fiovan’ny tahan’ny sandam-bola iraisam-pirenena.

Tahak’izao ny fikajiana ny PCE :

  • Hindramina mialoha eo anivon’ny Tsenam-bola iraisam-pirenena ilay devizy amin’ny taha efa voafaritra, ary mandritra ny fe-potoana lazain’ilay mpitarotra.
  • vola nidramina…..

Souscription

Simplifiée

1

Ordre de Vente à Terme

2

Domiciliation

3

Faktiora

Protection Change Export (PCE)...

faq

Question fréquente

autres questions