Lettre de Crédit Stand By Commercial

Opérations à l'international

Tolotra manankery ato amin’ny BNI MADAGASCAR.

Ça m'intéresse

Ny SBLC dia fitaovana iray manome antoka ny fanantanterahan’ny fifanarahana ara-barotra iray.

Ny SBLC dia mitaky faneken’ny bankin’ilay mpividy, mba handoa ny volan’ilay mpamatsy raha toa ka tsy mahefa izany ilay mpandoa vola (ilay mpividy na ilay mpanafatra). Ny SBLC dia atambatra amin’ny remise documentaire mba hanamafisana antoka ny fandoavam-bola raha sendra misy tsy fahefana.

Souscription

Simplifiée

1

Dikamitovin’ny fifanaraham-barotra ny faktiora proforma na ny taratasin’ny komandy.

2

Taratasy fangatahana fanokafana Lettre de Crédit Stand By efa voafeno

 

3

Imprimé de la Lettre d’instruction

Lettre de Crédit Stand-by Commercial (SBLC) ...

faq

Question fréquente

autres questions