Protection Change CREDOC Import

Opérations à l'international

Tolotra manokana ato amin’ny BNI MADAGASIKARA

Ça m'intéresse

Ny PCCI dia tolotra hahafahan’ny manafatra entana mamaritra mialohan’ny fotoana handoavam-bola, ny sanda’ny devizy hampiarina amin’ny fotoana handefasany vola handoavany ny mpamatsy azy.

Ilay mandoa ny vola dia mamaritra mialoha ny sandan’ny devizy tiany hampiarina, ka ny banky no .

Afaka mamaritra mialoha, na koa manova ny tahan’ny sandam-bola iraisam-pirenena ny mpividy iray mandritra ny fotoana voafaritra ao anatin’ny fampiasany ny Crédit documentaire.

Na izany na tsy izany, rehefa voafaritra dia tsy afaka hovaina intsony ny taha.

Ny PCCI dia hahafahana misoroka ny olana ateraky ny fiovan’ny sandam-bola.

Souscription

Simplifiée

1

Ordre d’Achat PCCI (Ex ACLD)

2

Taratasim-ponenana

3

Faktiora

Protection Change Credoc Import (PCCI)...

faq

Question fréquente

autres questions