3
Fitaterana fizahan-tany

Fantaro fa misy tolotra manokana
mikasiaka ny « fitaterana sy ny fizahan-tany »

Tantano ny kaonty sy ny teti-bolanao
Tohano ara-bola ny teti-bolanao
Famatsiam-bola, fampitaovana sy fividianana fiara