4
Ireo zavatra ilainao

Fantaro ny tolotra
rehetra misy ato aminay

Tantano ny asanao
Faire fructifier votre argent
Hampiasa vola
Hanao hetsika iraisam-pirenena