5
Varotra/mpandrinjara/mpanao asa tanana

Fantaro fa misy tolotra manokana mikasiaka
ny Varotra/mpandrinjara/mpanao asa tanana

Tantano ny toe-bolanao
Vatsio ara-bola ny toe-bolanao
Financez votre matériel et vos besoins de trésorerie
Tohano ara-bola ny fitaovanao sy ny fiaranao
Ataovy am-pilaminana ny hetsika ataonao iraisam-pirenena