Crédit
documentaire

Opérations à l'international
Ça m'intéresse

Opération à L’INTERNATIONAL CRÉDIT dia fitaovana fandoavam-bola iray sy antoka hiarovana ny hetsika iraisam-pirenena izay ataonao

Ao anatin’izany ny banky dia manao fanekena amin’ny mpamatsy entana na servisy fa handoa sandam-bola efa voafaritra mialoha, ao anaty fe-potoana voafaritra mialoha, rehefa mampiseho ireo atotan-taratsy maporofo izy fa efa lasa tokoa ny entana na efa voaefa ilay servisy.

Ireo atotantaratasy ireo avy eo dia ampitain’ny banky amin’ilay tokony hividy ilay entana mba hamerenana ny vola sy handraisan’ity farany ireo entana.

Souscription

Simplifiée

1

Taratasy fangatahana fanokafana crédit documentaire

2

Faktiora proforma na taratasim-barotra nifanarahan’ny mpivarotra sy ny mpividy

3

Ny antontan-taratasy enti-manondrana

  • Faktioram-barotra,
  • Taratasim-pitaterana (Connaissement na Lettre de Transport  Aérien)
  • Fanamarianam-pihavian’ny entana avy any amin’ny Tranon’ny varotra nihaviana
  • Fakitiora fret avy amin’ny Compagnie de navigation
  • Taratasy maneho ny lanja sy lisitry ny entana
  • Taratasim-piantohana
  • Antontan-taratasy fanamarinana na fanaraha-maso nataona sokajy hafa ()

Crédit documentaire...

faq

Question fréquente

autres questions