KARATRA
LOKANGA

KARATRA

Tolotra manankery ao amin’ny BNI MADAGASIKA

Ny karatrao ampiasainao isan’andro

Mahaliana ahy
1

Fangalana sy fandoavana vola :

  • Karatra fangalana vola azo ampiasaina eny amin’ny GAB VISA eto Madagasikara.
  • Vola azo alaina : tsy mihoatra ny 1 200 000 MGA isan’andro na 3 600 000 MGA isan-kerinandro.
  • Karatra fandoavam-bola azo ampiasaina eny amin’ny mpivarotra manana « Terminaux de Paiement Electronique (TPE) » amin’ny réseau VISA eto Madagasikara
    Vola azo alaina : tsy mihoatra ny 1 200 000 MGA isan’andro na 5 000 000 MGA isan-kerinandro
2

Hetsika hafa azo atao :

  • Mijery ny toe-bola ao anaty kaonty eny amin’ny GAB VISA rehetra eto Madagasikara
  • Manonta ny famintinana ny hetsika natao farany, eny amin’ny GAB BNI Madagascar
  • Mangataka taratasim-bola eny amin’ny GAB NI MADAGASCAR.
  • Afaka mandrotsaka vola ho ana kaonty hafa eny amin’ny GAB BNI MADAGASCAR
3

Fiantohana tafiditra ao anaty karatra LOKANGA :

  • Fiantohana amin’ny fahafatesana tampoka (vola azo amin’izany : 1 000 000 MGA)
fmp

Fanontaniana mateti-pitranga

Fanontaniana hafa