6
Ny fianakaviana

Ireo tolotra manokana
ho an’ny fianakaviana

Satria ny fianakavianao dia zava-dehibe, ka izany no hitsinjovanay anao

Tantano ny fiainanao
Handeha lavitra
Hividy fiara
Tanteraho ny teti‘asanao
Tsinjovy ny ho avy
Ny trano