7
Ny mpiasam-panjakana

Ireo tolotra manokana
ho an’ny mpiasam-panjakana

Ireo tombotsoa natokana ho an’ny mpiasam-panjakana

Hitantana ny fiainanao
Handeha lavitra
Hividy fiara
Hanatanteraka tetikasa
Hitsinjo ny hoavy
Hividy trano
Hitsinjo ny olona akaiky anao