Manamboatra
Ny bankin'ny ampitso

 • 02/2022
 • 12/2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 10/2016
 • 09/2014
 • 06/2014
 • 2006
 • 2004
 • 1991
 • 1990
 • 1977
 • 1974
 • 1954
 • 1941-1950
 • 1919

Fanokafana ao Mamory Ivato ny Masoivoho faha-107