7
Tanora efa miasa

Fantaro ny tolotra manokana ho an’ny tanora

Ho anao tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa...

Tantano ny fiainanao
Raha handeha lavitra
Hividy fiara voalohany
Hanatanteraka tetik’asa
Hitsinjo ny hoavy
Hividy trano
Hitsinjo ny olona akaiky anao