6
Ny ilainao

Fantaro
ny tolotra misy

Homano ny ho avinao
Tantano ny volanao
Alaivo ary mividiana an-kalalahana
Hanatanteraka tetikasa amin’ny trano
Hividy fiara
Tanteraho ny tetikasanao