Karatra premier
corporate

Karatra TPE
Ça m'intéresse

Ny KARATRA HARMONIA CORPORATE dia manaova hetsika fisitionam-bola sy fandoavam-bola iraisam-pirenena, 7andro/7 eny amin’ny mpandrinjara sy ny GAB misy VISA, na koa mandoa vola eny amin’ny toeram-mpivarotana misy ny sary famantarana VISA.

Io karatra io dia Mifandray amina kaonty na zanaka kaontin’ ny orinasa izay voatendry manokana ho an’ny karatra sy misoratra amin’ny anaran’olona iray voatonona ho tompon’andraikitra (Ex: mpitantana, mpanisa vola)

Ny karatra PREMIER CORPORATE dia miaraka amin’ny karazana Fiantohana :

1

Fahafatesana tampoka

4  000 000 MGA

2

fahaverezan’ny entana

1 000 Euros

3

Fiantohana ara-pahasalamana

Fitaterana misy mpitsabo

Saram-pitsaboana be indindra : 50 000 €

Plafond Frais dentaires d’urgence: 300 €

Fampodiana an-tanindrazana raha sendra tojo fahafatesanasana

(déplacement < 60 jrs)

4

Fiantohana mba hampilamintsaina (misafidy)

Fiantohana azo antoka raha very na nisy nangalatra ny karatra : 300 000 MGA isan’olona niharan-doza isan-taona

 

Sandam-bola be indrindra azo sintonina

1 300 000 MGA isanandro

6 500 000 MGA isan-kerinandro

Fandoavam-bola be indrindra azo atao

2 000 000 MGA isanandro

6 500 000 MGA isan-kerinandro

Karatra PREMIER CORPORATE...

Ça m'intéresse
Télécharger la fiche
faq

Question fréquente

autres questions