Kaonty
fampindramam-bola vahiny

Kaonty

Kaonty fametraham-bola hafahana mitantanana ny vola vahiny (us dollar, dollar canadien, livre sterling, franc suisse, euro)

Mahaliana ahy

Fepetra

Petra-bola voalohany

4 000 €

Fomba fandoavam-bola

Fandrotsaham-bola

Fitantanana andavan’andro

BNI-NET

BNI-PHONE

fisitonam-bola amin’ny banky

fmp

Fanontaniana mateti-pitranga

Fanontaniana hafa