Kaonty
de dépôts

Kaonty

Kaonty hafahana mitanatana isan’andro ny volanao miaraka amin’ny fomba andoavanao azy na amin’ny taratasim-bola na alalan’ny karatra

Mahaliana ahy

Fepetra

Ny petra-bola voalohany

160 000 MGA na 0MGA raha fiantranoana ny karama

Ny fomba fandoavam-bola

Taratasim-bola

karatra banky

Ny fitaovana fikirakirana ny kaonty

Relevé bancaire

BNI-NET

BNI-PHONE

BNI SMS

Compte de dépôts au quotidien.

Mahaliana ahy
fmp

Fanontaniana mateti-pitranga

Fanontaniana hafa