Pack
Mpianatra Post-Bacc

Pack

Tolotra BNI MADAGASCAR

Mahaliana ahy

Tolotra manokana ho an’ny Mpianatra Post-Bacc

Kaonty ahafahana mitantana ampilaminana ny vola

Karatra valiha ahafahana misintom-bola amin’ny tambajotra BNI MADAGASCAR

Tolotra MVola ahafahana mikirakira vola amin’ny alalan’ny finday

Fandoavana fisoratana anarana na saram-pianarana amin’ny alalan’ny MVola na koa BNI-NET

Pack Mpianatra Post-Bacc

Mahaliana ahy

Mitovy sokajy

fmp

Fanontaniana mateti-pitranga

Fanontaniana hafa