Fiantohana
Miarina

Fiantohana

Tolotra FIANTOHANA manankery ao amin’ny BNI MADAGASIKARA miaraka amin'ny SANLAM Assurance

MIARINA ny ankohonako miaraka amin’ny bankiko

Mahaliana ahy

Fanalatsakemboka mirary

Afaka mandrotsa-bola araka ny fahefanao ianao.

Miaraka amin’ny MIARINA, arakaraka ny habetsahan’ny vola arotsaka ny vola voaray. Mety hahatratra 200 000 000MGA ny renivola.

Latsakemboka  isam-bolana

(En Ar TTC)

Renivola  horaisin’ireo mpandova

(En MGA TTC)

 700  1 000 000
3500 5 000 000
7000 10 000 000
21 000 30 000 000

Fandrotsahana ny renivola

Raha tojo fahafatesana

telo-polo andro ao aorian’ny nandraisana ireo antontan-taratasy manamarina ny fahafatesana

Raha voina niteraka takaitra mandra-pahafaty

enim-bolana ao aorian’ny fahalemena

Mitombo avo roa heny ny renivola horaisin’ny mpandova raha sendran’ny fahafatesana vokatry ny loza tsinahy

Fiantohana MIARINA

Mahaliana ahy
fmp

Fanontaniana mateti-pitranga

Fanontaniana hafa