MVola

Mobile banking
Ça m'intéresse
1

Fanokafana kaonty MVola : tsotra sady maimaimpoana

Ny kara-panondro sy ny SIM Telma anao no ilaina amin’ny fanokafana kaonty MVola

2

Fametrahana vola amin’ny kaonty MVola : haingana sady tsy misy sarany

Manantona ireo masoivoho BNI mahazatra anao, miaraka amin’ny kara-panondronao.

3

Fisitomam-bola voaharo amin’ny alalan’ny kaonty MVola

Manantona ireo masoivoho BNI mahazatra anao, miaraka amin’ny kara-panondro.

  • Ho an’ireo efa manana kaonty MVola : tsindrio ny kaody #111*1*4# dia araho ny toromarika
  • Ho an’ireo tsy manana kaonty MVola ka naharay tapakila, manantona masoivoho ary omeo ny tarehimarika 12
  • Tsy misy sarany ny fangatahana vola miaraka amin’ny tapakila
4

Tombontsoa hafa miaraka amin’ny MVola

  • Voaharo avokoa ny fifanakalozana rehetra ataonao ary ny kaody miafina no anamafisanao izany
  • Misy SMS na mail fanamafisana ho voarainao eo no eo mampilaza fa tonotosa ny fangatahanao
  • Fisakafoanana, tranom-barotra, ny fivarotam-panafody, ny hotely , ny solika , ny tsena lehibe
  • Fividianana fahana telma izay ahazoana tombony 20% avy hatrany

dans la meme categorie

faq

Question fréquente

autres questions