5
Mpandraharaha

Fantaro ny tolotra manokana
ho an’ny mpandraharaha

Tantano ny kaontinao sy ny tahirinao
Vatsio ny filànao tahirim-bola
Vatsio ny tetik’asa fampitaovanao sy ny fiaranao
Tantano am-pilaminana ny andavan’andronao
Mobile banking