4
Fanondranana entana/ fanafarana entana

Fantaro ny tolotra manoka natao
ho anao « mpanafatra entana / mpanondrana entana

Tantano ny kaontinao sy ny toe-bolanao
Tohano ara-bola ny fitaovanao sy ny fiaranao
Tantano ny andavan’androm-piainanao
Ataovy am-pilaminana ny hetsika ataonao iraisam-pirenena