Avance sur
facture

Crédit de trésorerie
Ça m'intéresse

Ny « Avance sur FACTURE »   famatsiam-bola ao anatin’ny fotoana fohy  natao ho an’ny orinasa rehefa mampiseho Faktiora, natao tao anatin’ny marché public na koa privé. Io tolotra io dia hahafahana mahazo ny sandam-bola mialohan’ny fotoana handoavam-bola.

Souscription

Simplifiée

1

Fangatahana anaty taratasy fotsy

2

Etats financiers an’ny taom-piasana 3 farany, misy ny sonian’ny mpitantana ary ny tombokasen’ny orinasa

3

Compte de résultat N+1 vinavinaina

4

Vinavinan’ny Plan de trésorerie ao anatin’ny taona 1

5

Tatitr’asa sy mombamomba ny orinasa amin’ny ankapobeny

6

Faktiora

Avance sur Facture...

faq

Question fréquente

autres questions