Karatra sy TPE
Karatra Harmonia Corporate

Karatra sy TPE

Tolotra manan-kery ato amin’ny BNI MADAGASCAR

Ça m'intéresse

Manaova hetsika fisitionam-bola sy fandoavam-bola iraisam-pirenena, 7andro/7 eny amin’ny mpandrinjara sy ny GAB misy VISA, na koa mandoa vola eny amin’ny toeram-mpivarotana misy ny sary famantarana VISA.

Io karatra io dia Mifandray amina kaonty na zanaka kaontin’ ny orinasa izay voatendry manokana ho an’ny karatra sy misoratra amin’ny anaran’olona iray voatonona ho tompon’andraikitra (Ex: mpitantana, mpanisa vola)

Ny karatra HARMONIA CORPORATE dia miaraka amin’ny karazana Fiantohana :

1

Fahafatesana tampoka

2  000 000 MGA

2

Fahaverezan’ny entana 600 Euros

600 Euros

3

Fiahiana ny fahasalamana

Fitaterana misy mpitsabo

Saram-pitsaboana be indindra (miaraka amin’ny fitaterana misy mpitsabo): 30 000 €

Saram-pikojakojana nify be indindra: 300 €

Fampodiana an-tanindrazana raha sendra tojo fahafatesana

4

Fiantohana mba hampilamintsaina (misafidy)

Sandam-piantohana azo antoka raha very na nis nangalatra ny karatra : 300 000 MGA isaky ny voina, isan-taona.

Sandam-piantohana azo antoka raha sendra very taratasy ofisialy (raha very na nisy nangalatra niaraka tamin’ny karatra)  : 100 000 MGA isan-taona

Sandam-bola be indrindra azo sintonina

1 300 000 MGA isanandro

6 500 000 MGA isan-kerinandro

Sandany be indrindra raha handoa vola

2 000 000 MGA isanandro

6 500 000 MGA isan-kerinandro

Karatra HARMONIA CORPORATE...

Ça m'intéresse
Télécharger la fiche
faq

Question fréquente

autres questions