FETY

Findramam-bola

Tolotra manokana ato amin'ny BNI MADAGASCAR

Vola farany ambany

500 000 MGA

Fotoana amerenana ny vola

6 hatramin’ny 60 volana

Taha-janabola

12%

Crédit FETY

Mahaliana ahy

Mitovy sokajy

fmp

Fanontaniana mateti-pitranga

Fanontaniana hafa